Category: Laos

Lao Cuising Cooking Class, Luang Prabang, Laos (Photos)
[ 2 ] August 1, 2012 |

Lao Cuising Cooking Class, Luang Prabang, Laos (Photos)

Photos of our Lao cuising cooking class at Tamarind in Luang Prabang, Laos.  Enjoy!

Read More

Kuangsi Waterfall 2, Luang Prabang, Laos (Photos)
[ 0 ] August 1, 2012 |

Kuangsi Waterfall 2, Luang Prabang, Laos (Photos)

Photos of our trip to the Kuangsi waterfall near Luang Prabang, Laos.  Enjoy!

Read More

Kuangsi Waterfall 1, Luang Prabang, Laos (Photos)
[ 0 ] August 1, 2012 |

Kuangsi Waterfall 1, Luang Prabang, Laos (Photos)

Photos of our trip to the Kuangsi waterfall near Luang Prabang, Laos.  Enjoy!

Read More

National Museum, Luang Prabang, Laos (Photos)
[ 0 ] August 1, 2012 |

National Museum, Luang Prabang, Laos (Photos)

Photos of our visit to the National Museum in Luang Prabang, Laos. Enjoy!

Read More

Giving and Receiving of Alms, Luang Prabang, Laos (Photos)
[ 0 ] August 1, 2012 |

Giving and Receiving of Alms, Luang Prabang, Laos (Photos)

Photos of watching monks receive alms in Luang Prabang, Laos.  Enjoy!

Read More